Interview: Med hypnose er det aldrig for sent at få en lykkelig barndom

Brian har været på besøg i "DenJyske Podcast": lyt med her

Intro: [00:00:00] For mig er hypnose, at man kun kommer ind og arbejder med nogle underliggende mekanismer i stedet for at arbejde i overfladen. Underbevidstheden kan ikke kende forskel på fantasi og virkelighed. Stress og depressionen hænger ofte også sammen, og det kan være svært at skelne skelne ad. Det kræver meget etik. Blandt andet skal man huske at bede om de forslag, som man har givet under den her seance, at de bliver fjernet, når man går hjem. Og jeg synes jo sådan en som Jan Hellesøe, han er fantastisk. Vil du gerne støtte den tyske podcast? Det er helt gratis. Smid lige neden under videoen. Tak fordi du læser med her Brian Lagoni.

Kristian: [00:00:38] Jo tak, et meget unikt navn. Det er sådan et det. Når man ved hvem du er, så ved man også, at det er nok dig der bliver omtalt. Fordi hvor mange hedder Brian Lagoni? Vi er ikke så mange.

Brian: [00:00:48] Der er et par stykker, men ja ja, du er nok den.

Kristian: [00:00:52] Eneste der hypnotiserer og laver de videoer. Ja, men du er skaberne af tanke, stop og tanke stop har hjulpet mig rigtig meget. Den har også hjulpet flere af mine mine tætte familiemedlemmer, der har været gået ned med stress, og jeg har også faktisk når folk har spurgt mig, havde. Har du nogle gode ideer til hvad man kunne gøre, så er det også en af de ting jeg har sendt med. Så har det været sådan, at der været en 4 5 lydfiler jeg har sendt af sted. Der har det tit været en af dem jeg har sendt af sted til folk, fordi den har hjulpet mig rigtig meget. Så det er jo altid cool at møde nogen, der har hjulpet en.

Brian: [00:01:27] Det sker, og jeg har jo så lige mit lille hjørne af internettet, hvor jeg er blevet internet forums, kan man sige. For indimellem så har jeg en elev eller når jeg ud undervise at så kommer der og så kommer der en og siger Er det ikke dig der har lavet den der tanke stop? Og det er jo dejligt at noget man har lavet, det får lov til at komme ud og virke. Især når når det kommer til verden sådan lidt ved et tilfælde. Og det er.

Kristian: [00:01:52] Den historie vi skal have i dag. Ja.

Brian: [00:01:56] Altså hvis vi spoler tiden tilbage til omkring 2007 , vil jeg tro. Der var jeg en ung mand med masser af fart på og måske også lidt for meget fart på, kan man sige jeg kommer fra. En historie, hvor der har været en del misbrug både i min familie og alkohol og i min vennekreds, hvor vi har givet den lidt for meget gas. Og den omkring 2007, der gjorde, at jeg havde det sgu ikke særlig godt. Jeg begyndte at få noget, der mindede om panikangst og. Depression, og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre ved det. Og jeg prøvede så i det etablerede system at få noget hjælp. Men men det var så ikke rigtig syg nok til, at man kunne hjælpe mig inden for psykiatri, og jeg var ikke. Rigtig rask nok til at det bare gik væk af sig selv, kan man sige. Så der var ligesom noget, der skulle gøres, og så tror jeg, at det må have været lige omkring nytårs aften, hvor jeg på tv'et så en kendt hypnotisør. Det var så ham der var sådan. Det var ham der brugte de tv og når der var noget omkring hypnose. Han lavede sådan et nytårsfortsæt, hvor han kiggede ind i kameraet og og så var det noget med rygestop, og der sad jeg og kiggede ned og så lige pludselig så sad jeg sådan her foran mit fjernsyn og tænkte det var meget, meget underligt, at det havde den effekt på mig, Så det blev jeg nysgerrig på.

Brian: [00:03:40] Og. Så dyppede jeg lige så stille tæerne i den verden med hypnose, og det satte ligesom skub i en proces, hvor jeg sådan fik taget fat i mig selv og taget nogle nødvendige beslutninger om hvad Hvad skulle der være i mit liv, og hvad skulle have sorteret fra, sådan at min min hverdag kunne blive mere normal og jeg kunne blive mere glad? Og det var sådan en rejse på et par år. Jeg startede med at faktisk tage en uddannelse ved denne her hypnotisør, fordi jeg tænkte, at i stedet for at købe en masse terapi, så kunne det jo være, at jeg bare kunne tage uddannelsen, og så havde jeg sådan et, jeg skulle have. Jeg skulle lige teste, om det nu var noget der virkede om, eller om det bare var sådan noget hokus pokus. Jeg har altid været sådan en meget logisk tænkende, og for mig var det det stred imod min logik. Så det var det var noget der skulle udforskes.

Kristian: [00:04:46] Hvad er hypnose så? Hvis vi skal starte der?

Brian: [00:04:49] Jamen jeg kan fortælle, hvad jeg ligger i hypnose og og grunden til siger det på den måde. Det er fordi at jeg har nok et. Opfattelse af, hvad hypnose er, end måske den gængse opfattelse. For mig er hypnose, at man kan fange opmærksomhed, og at man kan omgå den kritiske faktor. Den der sidder og vurderer om ting er rigtigt eller forkert, og så stimulerer ens underbevidsthed. Så det er det der felt, hvor man kommer ind og arbejder med nogle underliggende mekanismer i stedet for at arbejde i overfladen og den samt den den klassiske opfattelse af hvad hypnose er, så er det sådan noget med, at der er en særlig tilstand, hvor man går ned i nogle forskellige stadier, og jo dybere man kommer, jo flere hypnotiske fænomener kan man frembringe. Og for mig virker den model ikke rigtigt, for min opfattelse er, at vi går ind og ud af den tilstand, jeg vil kalde trance dagligt og hele tiden og ubemærket. Og den kan man bruge den her tilstand, hvor hvor man egentlig har slået sin kritiske faktor fra til at få nogle ting ned i de dybere lag og arbejde med nogle dybere lag i sindet. Er det svar nok?

Kristian: [00:06:23] Der er i hvert fald rigtig meget at spørge til i forhold til. Så hvad er forskellen så på trance og hypnose, eller er det den samme ting?

Brian: [00:06:33] Hypnose er en proces, hvor man ligesom lader sig guide af en udefra stående. Så kan man sige der er noget der hedder selvhypnose, hvor man gør det ved sig selv. Det er en lidt mere kompliceret proces, for der skal man både være den, der gider, som egentlig er en bevidst handling, og den, der lader sig rive med, som er en ubevidst handling. Så det kan godt være svært. Det kan lade sig gøre, men det kræver så en lidt mere træning og viden om det. Men for mig er hypnose er selve den interaktion, der sker, når man guider et menneske ind i en trancetilstand.

Kristian: [00:07:16] Så det trancetilstand faktisk, at der er nøglen i det her. Det er denne her, det her lidt dybere underbevidste sindelag, man bevæger sig ind i.

Brian: [00:07:24] Man kan så snakke om, at der er mange forskellige typer af trance. Jeg tror også, at et eller andet sted, når vi sidder derhjemme og har skruet op for Netflix og ligesom bliver opslugt i en verden, hvor den har ens opmærksomhed, og den bipper sig egentlig også ens kritiske sans, fordi man sidder måske og tuder til en eller anden film, fordi at den er lidt enten lykkelig eller ulykkelig. Og mens man sidder der, så ved man ikke imellem, hvad der er virkeligt og hvad der er forkert. Og det er det, der egentlig er essensen i måden at arbejde med underbevidstheden. Det er at underbevidstheden kan ikke kende forskel på fantasi og virkelighed og ved at parkere virkeligheden. For en tid og arbejde med fantasi, følelser, forestillinger og metaforer, jamen så kan vi rykke rundt på nogle af de byggeklodser, som er med til at skabe vores egen personlige virkelighed. Giver det mening?

Kristian: [00:08:33] Og det, der er interessant her, er jo, at du siger, at da du bevæger dig ind i det her felt her, der har du sådan en ide om, at det er meget ulogisk det her. Har du stadig den opfattelse, at nu efter så mange år, nu hvor du har haft succes med at skabe de her tankesæt og videoer osv.

Brian: [00:08:51] Nej. For mig er det nogle naturlige psykologiske mekanismer, som jeg har lært at forstå bedre. Men jeg vil så sige, at min opfattelse af mennesket, som rationelt har rykket sig fra at tænke, at vi er rationelle væsener, at alt skal være logisk. Og det er der også meget forskning, der underbygger, at vi har.

Kristian: [00:09:15] Også vi har den kapacitet, ja.

Brian: [00:09:17] Men vi er også langt hen ad vejen irrationelle og følelsesmæssige og i højere grad end vi Lad os selv vide, fordi at sindet har en tendens til at. Pynte lidt på virkeligheden, også fordi at som mennesker har vi brug for at have en en en samlet opfattelse af hvad der er virkeligt, så vores selv og vores sanser bliver behandlet. Så blev der lige klippet en hel og hakket en tog et sted, sådan at vi får følelsen af det her. Det giver mening det her. Det er naturligt, og sådan skal det være. Ja.

Kristian: [00:09:54] Det er jo sindssygt spændende Alle de ting du siger, prøve at fortælle lidt omkring. Så hvis du går tilbage til den Brian der så. Igen prøve at finde ud af disse ting. Du havde ligesom noget depression. Du havde noget, måske noget panikangst inde i dit liv.

Brian: [00:10:06] Altså jeg havde den her fornemmelse af at være stået på et tog, hvor passagererne havde det. Chaufføren faldt i søvn, og jeg var bare blind passager, og det kørte der ud af med 100 kilometer i timen, og jeg vidste ikke rigtig, hvordan jeg fik det stoppet. Så den følelse af, at. Ikke at være kaptajn på sit eget skib, det var meget ubehageligt. Så det var en proces, hvor jeg. Først lærte det her omkring hypnose. Det var. Det var sådan. Ligesom første skridt, så har jeg dyppet fødderne inden for coaching og psykoterapi. Blandt andet noget der hedder NLP, som er Neuro Lingvistisk Programmering. Det er en. En coaching og terapiform, der stammer tilbage fra 70'erne, som egentlig springer ud af hypnose og nogle andre ting fortæller om det. Nlp er blev dannet af ud fra teorierne af tre forskellige mennesker. Det er en enhed, der battler og den grinder der har lavet det. Tilbage i halvfjerdserne tror jeg de satte sig for at finde ud af, hvad er det, der gør terapeuter, der er dygtige, dygtige? Og kigge på hvad er det for nogle forskellige. Grinder han var. Han forskede i lingvistik, så de var inde og kigge på hvad er det i sproget, der gør, at folk bliver dygtige og behandlere? Jeg kan ikke huske, jeg tror han var computer ingeniør og og så kiggede de på tre terapeuter. En der hed ved dine sætninger og en der hedder frit. Fritz Perls, Fritz Perls. Han er meget berømt gestaltterapeut, terapeut og satiriker, familieterapeut, og ved at undersøge den måde de stillede spørgsmål på, hvordan var hvordan de var gode til og lige så stille spørgsmål, der kom dybere og dybere ned i materien, sådan at de problemer folk oplevede lige pludselig opløstes.

Kristian: [00:12:26] Hvordan det lyder? Det lyder fantastisk, men hvordan? Hvordan? Hvordan går man dybere og dybere dybere i spørgsmålene?

Brian: [00:12:32] Jamen, det gør du ved at. Når vi taler, så har vi det med, at vi taler. Vi taler om et problem. Så siger man Jamen. Jeg er altid træt om morgenen i den, så ligger der. Der ligger nogle begrænsninger, men der ligger også lige som en måde at se virkeligheden på. Så kan man stille nogle forskellige spørgsmål. Er du altid træt om morgenen og hvordan ved du, du er træt og ved at ligesom at brække tingene ned, så kan man finde ud af at jamen hvad er det egentlig problemet handler om?

Kristian: [00:13:08] Plus at det må ændre sig på en eller anden måde. Og selve opfattelsen ændrer sig fra person, der sidder, fordi så går de fra at have sådan en nærmest en remse, som de har indlært, som bekræfter deres eksistens, tænker jeg. Nu må jeg bare tænke med her, at den lige pludselig bliver. Man får en off, fordi man skal lige pludselig reflektere over, hvorfor er det jeg siger det her, og det er noget andet. Og så kommer man ud af den der solide virkelighed, man har skabt på en eller måde.

Brian: [00:13:34] Man kan tænke på det som om, at når vi oplever et problem, så fortæller vi en historie om det og den den historie, Den er vi vant til at høre. Og jeg plejer at sige, at den historie. Hvis man forestiller, at sindet er lidt ligesom et lager, så så er de historier, vi har lige på hylderne bagved, som vi kan tage frem, og dem har vi fortalt 100 gange. De er med til at fastholde vores opfattelse af virkelighed. Når man så stiller spørgsmål til noget, jamen så går man ind i det, der ligger under det bevidste. Det vi ved, og de historier vi fortæller, og det, der sker sådan rent psykologisk, det er, at man man sender ligesom folk ud på fjernlager og sige Prøv lige at kigge på noget af det der ligger bagud, fordi at jeg fordi jeg har arbejdet med det i mange år, så jeg kan høre når folk de fortæller en historie, fordi så fortæller man lidt ligesom jeg fortæller nu. Men hvis man skal ud og hente noget på fjernlager, så går man ned, og det kan være man kigger lidt ned og man mærker i kroppen og sådan noget, fordi at vores hukommelse sidder ikke kun i det bevidste sind. Det sidder i underbevidstheden og det sidder helt ud i kroppen. Så nogle gange så skal man have følelser og billeder på, for at man kan skabe en ny vinkel. Og det er egentlig det, man kan gøre ved at sende opmærksomheden andre steder hen.

Kristian: [00:15:00] Det resonerer med mig det du siger. Okay, så betyder det at at der er nogle historier som er på det fjernlager, som på en eller anden måde er med til at fastholde de andre ting der ligger i vores. Altså det der ligger lige for. Og først når vi får fikset det, der ligger omme i fjernlager, så kan vi få nye perspektiver på det, der ligger foran. Eller hvordan ser du det forhold? Altså.

Brian: [00:15:28] Må jeg lige på fjernlager? Når vi oplever verden, så danner vi lidt ligesom et landkort over det, og nogle gange så bliver det meste af tiden fungerer det heller ikke så godt. Men når vi oplever problemer, altså problemer, som vi oplever igen og igen. Det kan for eksempel være, at hvis man har dårligt selvværd, og man taler dårligt til sig selv, eller man synes et eller andet om sig selv. Det kommer højst sandsynligt af nogle oplevelser, og så længe man kan leve med det, er det jo ikke et problem. Men der hvor det går hen og bliver et problem, det er, når man begynder at blive ked af det, og det begynder at dukke op igen og igen og igen. Så kan man sige det kort, jeg har fået udviklet til at navigere i virkeligheden. Det fungerer måske ikke optimalt, og det er der, hvor det kan være nyttigt og sige okay, hvad kan vi så gøre for at måske se tingene på en anden måde eller i virkeligheden bare få slettet den dårlige optegning, vi har fået af virkeligheden, og så få lagt en ny ind, der støtter bedre, sådan at man kan sige nogle pæne ting om sig selv og blive glad som et eksempel.

Kristian: [00:16:44] Hvor meget? Hvor meget vil du mene man kan ændre på den opfattelse, man har af sig selv gennem de her sproglige forandringer, som.

Brian: [00:16:57] Det er et stort spørgsmål. Jeg tror. Der er mange ting, vi ikke kan gøre noget ved. Der er mange ting, hvor man kan sige, at alting har en fysisk komponent. Jeg tror ikke, at du kan bruge hypnose til at heale en brækket ryg og nerverne bliver revet over. Men til næsten alt sygdom der ligger der en en eller anden form for psykosomatisk forbindelse og den del som psyken er ansvarlig for, der er der rigtig stor på virkelighed, når man går ind. Det er forskelligt fra forskellige mennesker, hvor meget man kan, og det er også forskelligt fra hvad man. Hvad man oplever af problemer, hvor stor en del der er af den psykiske komponent. Men jeg tror på, at man kan ændre de overbevisninger, man har på et meget dybt niveau, når man virkelig kommer ned og få taget hånd om det.

Kristian: [00:18:05] Det kan være, vi vender tilbage til nogle af de her ting senere hen i forhold til, hvad du laver i dag. Men lad os prøve at gå hen til den tanke, som du så laver, for det er jo det. Der er mange, der kender dig, for hvad er det? Tanke stop er altså de her lydfiler.

Brian: [00:18:19] Det startede med, at jeg ville lave et program til angst og depression, og det skulle ligesom være sådan et med nogle steps, og der havde jeg lavet tankestreg som det første step. Det er ligesom en måde at nulstille hjernen på, lidt ligesom at. En Panodil. Den hjælper på hovedpine. Det er ikke sikkert, at den fjerner alle symptomerne, men til gengæld så kan den give give ro nok til, at man måske bedre kan være i hverdagen og komme i gang med en eller anden proces, der healer en. Sådan var tankestrømmen tænkt, men de sidste step blev aldrig færdig, så den lå på min harddisk derhjemme og blev ikke rigtig brugt. Så omkring 2012 tror jeg, fik jeg den idé. Når nu den bare ligger der, så kunne jeg jo tage og så putte den ud på youtube, og så kunne det jo være den kunne gavne nogen. Og så gik der et års tid. Så begyndte jeg lige så stille at få besked om, at jeg synes den var god, og at den var virkelig, virkelig hjalp dem til at rykke på nogle ting. Og jeg tror, at det der er anderledes ved tankestreg i forhold til. Der findes jo mange måder at lave guidede meditationer på og de fleste der laver guidede meditationer. De har det med at skrive et manuskript som som bliver læst op, og det er der som sådan ikke noget galt i. Jeg tror min erfaring gennem at have været terapeut og brugt hypnose uden manuskripter har jeg så kunne tage af og ligge ned i min måde at lave guidede meditationer på, og derfor laver jeg som udgangspunkt mine guidede meditationer uden manuskript. Og den proces bliver lidt anderledes, fordi jeg har selvfølgelig en eller anden form for ide om, hvad jeg gerne vil. En intention. Og så taler jeg hen over hen over det emne, og fordi at jeg selv går ind i en trance og taler ud fra en trance, så tror jeg det virker lidt ligesom at sige prøv, kom her og her er rart at være. Så kan jeg lige vise dig vej og hvis du slapper af sammen med mig, jamen så bliver det rigtig godt og rart.

Kristian: [00:20:48] For hvis man ikke har hørt der er også flere ting i det. Altså jeg også vil spørge ind til hvordan at du har skabt det her. Det er nemlig rigtigt det du siger. At man har sådan en følelse af, at der er en god connection mellem de her lyde man hører, og den bevægelse der er i de lyde. Og det går dybere og dybere. Og så også hvordan du taler meget langsomt. Du ved, du får en følelse af, at det hele hænger sammen, og som en der. Har virkelig prøvet mange forskellige meditationer og specielt også nogle lydfiler man kunne downloade eller apps eller et eller andet, så er der nemlig nogle gange lidt disconnect der, at man føler at personen der snakker på ingen måde er i den trancetilstand eller en del af den trancetilstand man måske prøver at guide ind der. Men stadigvæk så er man. Har man en opfattelse af at du er der på en eller anden måde og faktisk kom hen til dig.

Brian: [00:21:30] Jeg vil sige, at jeg har svært ved ikke at gå der hen, og det er jo også fordi at jeg bruger det i altså bruger det på mig selv og haft det som en nødvendighed. Og heldigvis så har det været sådan, at dem jeg. Er udlært ved har gjort det på den her måde, og det er sådan set det eneste som virker rigtig godt på mig. Og jeg har selv lavet guidede meditationer med manuskript, og når jeg hører dem, så får jeg det sådan. Nej, det kan jeg ikke, hvor dem jeg har lavet. Jeg kan faktisk godt bruge min egen guidede meditationer og gør det også. Så på en eller anden måde, så tænker jeg også, at det der sker er, at når jeg taler fra mit underbevidste sind, så er der også større resonans med modpartens underbevidsthed, fordi de ord og tanker jeg kommer med, de kommer fra underbevidstheden.

Kristian: [00:22:30] Og så det igen. Så hvis man hvis man har hørt hvis man ikke har hørt tankes op, så burde man lige måske lytte til den på et eller andet tidspunkt bagefter det her. Fordi så tror jeg, hvis man forstår hvad det er vi snakker om lige nu. Men der er nemlig også en anden komponent, og det er de her frekvenser, man hører og det og det føler jeg er en stor del af det også at der er et eller andet, der sker der. Og jeg har været på en rejse, efter at jeg lyder til at spørge Hvad er det her? Fordi der er rigtig mange meditationer og nu til dags der fokuserer på forskellige frekvens typer? Hvad er det for en videnskab der er bag det? Og hvordan vidste du, at det var præcis de her frekvenser, du ville bruge og sætte sammen i stedet for? Fordi der er jo et kæmpe spektrum af frekvenser, vi kan høre.

Brian: [00:23:12] Altså. De frekvenser som jeg bruger er noget der hedder Big Neural beats, hvor man spiller en frekvens på det ene og en frekvens på det andet, og så man spiller 100 på det ene og 120 på det andet. Så høre hjernen forskellen og og det lyder som noget der.

Kristian: [00:23:30] Betyder at du kan høre 110 inde i hovedet. Nej så hører.

Brian: [00:23:32] Du 20 frekvens, så har du en frekvens på 20 og det er sådan en frekvens der kommer og bølger.

Kristian: [00:23:40] Meget meget mærkelig lyd når man ikke har hørt den før.

Brian: [00:23:45] Der findes forskning, der viser, at frekvenser omkring 40 hertz har en synlig effekt. Hvor meget af det, der er direkte videnskab er svært at sige, fordi jeg har det sådan. Jeg ved, at de her ting, de virker, ved jeg, at frekvens 317 den virker på tyktarmen. Det er bare nogle ting jeg hiver helt ud af den blå luft, men til hvilken grad det virker er svært at sige. Men det virker, og man ved, at hvis man spiller de frekvenser som ligger der, er nogle forskellige områder. Hvis man spiller den frekvenser forbundet med dyb søvn, så har man det med at forlænge den dybe søvn. Så Så der er en helt tydelig påvirkning af hjernen, når man spiller de her frekvenser. Hvor langt det går. Det skal jeg lade den enkelte vurdere, men jeg tænker det kan i hvert fald ikke skade at tage nogle, der stimulere for eksempel søvn, når det nu er søvn, man taler til, eller hvis man taler til helbredelse. Nogen der skulle stimulere helbredelse? Det samme med stemmen. Man ved også, at når man taler og går ned i et dybere register og taler lidt dybere for maven, så følger hjernebølger med ned. Det kan man simpelthen måle. Hvad vil det.

Kristian: [00:25:08] Sige at følger med ned? Altså.

Brian: [00:25:11] Det er jo sådan, at ens ens hjerne, hjernebølger det ligger i forskellige frekvensområder alt efter hvor og hvor aktiv ens bevidsthed er. Og når du går dybere ned, så falder frekvensen indtil og jeg kan ikke huske de forskellige hertz områder. Men når du når du så taler dybere ned, jamen så vil din bevidsthed også følge med. Det er jo også derfor, at når jeg, når jeg starter med med at lave en guidet meditation, så starter jeg op i et normalt register og i et normalt tempo. Og så lige så stille, så skruer jeg ned og jeg putter stemmen længere ned i maven, sådan at jeg kommer til at tale lidt længere hernede, så man får den der late night dirty voice, som så giver sådan en hyggelig stemning. Og altså, folk har jo sunget for deres barn i årtusinder, og jeg synger for mine børn derhjemme, og guderne skal vide, at det gør jeg ikke fordi at jeg har en fantastisk sangstemme, men der er jo et eller andet det der rituelle i det og det at. Få den hygge omkring, samtidig med at man synger. Som regel sådan en langsom vuggevise agtigt, hvor man synger med en dybere stemme. Og det virker. Det gør det.

Kristian: [00:26:29] Det ved jeg, fordi jeg fik også sunget for mig, da jeg var barn og rigtig, rigtig meget. Og det er nemlig et ritual, der virker. Fordi det har jeg nemlig virkelig, virkelig vendt tilbage til mange gange i min voksne tid. Især da jeg ligesom også studerede psykologi på universitetet. At noget af det, som der var noget, jeg ville finde ud af, jeg forstod, det var, hvordan de her ritualer hænger sammen med, hvordan vi oplever ting. Og det er jo noget med, at når du først har et ritual, så kan kroppen være ekstrem hurtig til at reagere på det. Det kan jeg også se fra første gang jeg lytter til tanke stop og så gange 50 jeg har lyttet til kan tankes op. Så sker det sådan. Cirka på 20 30 sekunder føler jeg der skete der skal til nu, så har allerede dernede og så resten af turen. Det er sådan i det her deep space man er inde i sit hoved de første gange. Der skete det måske først 10 minutter inde i sessionen, at jeg var kommet ud af det stadie der.

Brian: [00:27:17] Og jeg tror det er en vigtig pointe i forhold til det her, fordi ind imellem så er der folk, der er der, der prøver, guidet meditation eller meditation overhovedet. Og så siger jeg det ikke for mig. Det kan jeg ikke. Jeg bryder mig ikke om, at jeg keder mig og alverdens ting og sager, men det er en den skill, som man kan lære, og det er noget, der tager lidt tid. Derfor er det måske heller ikke det der med at sidde i lotusstilling og fokusere på sit åndedræt er måske ikke det bedste for alle. Til at starte med. Det er nok et sted, hvor hvis man ønsker det man kan komme hen, men og der kan det der med at lytte til noget der er guidet være en god hjælp. Det kan også være at man lytter til en lydbog til noget stille musik, sådan at man ligesom lærer at sindet og skrue ned, fordi jeg tror, at jeg tror, der er en grund til, at vi taler om det i dag. Og det er fordi det er blevet en nødvendighed at få nogle flere pauser. Vi lever jo i en verden, hvor der er stimuli alle steder, og de stimuli vi får, er væsentlig mere intense i dag, end de var for bare 30 år siden. Og hvis du kigger 100 år tilbage, og det er jo, det er jo hele på hele paletten. Det er ikke bare visuelt, det er også de smage vi får de lyde. Altså alt er nærmest nogle typer stimuli.

Kristian: [00:28:45] Plus at folk afhængigt af deres mobiltelefoner. Jeg er todages, og det er jo næsten alle mennesker, der. Alle der har næsten en smartphone er jo på et eller andet plan afhængig af den og på et eller andet plan tænker man. Og det betyder også bare, at man er i det der tempo og.

Brian: [00:28:59] Altid alle de steder, hvor vi før kunne være regnfuld. Altså turen på bussen, hvor man kigge ud på markerne og bare sad med 1000 meter blikket på og lod tingene køre forbi. Det er i dag så tip top videoer i en lang stribe, og det gør at. Vores evne til at koble af. Og jeg tror også, det er noget af det, der er med til at gøre sådan noget som søvn er forstyrret i dag. Fordi i bund og grund, så har vi brug for en person blandt andet til at sortere og. Arrangere alle vores tanker og indtryk, som vi har haft i løbet af dagen. Og når man har haft så mange og så få pauser, så kan det faktisk være svært. For sindet, tror jeg, at få bearbejdet det hele. Og det gør også, at det der med at hive nogle nogle stunder ud, hvor man siger, at her er det okay at koble af, og det kan man godt gøre. Det kan man også godt gøre til Netflix, men jeg tror, at det er også vigtigt at gøre det til noget andet, og det behøves ikke at være noget, man lytter til. Det kan være en tur ud i naturen. Det kan være, det kan være mange ting der gør at man får det her arousal niveau nulstillet. Bare nogenlunde.

Kristian: [00:30:31] Ja, der er så mange ting der ligger sig op af hvad skal man lige spørge ind til her? Fordi én ting er vi har, den er kulturen nu til dags. Men vi har jo også en. Kultur Først omkring nogle medier i forhold til smartphones og teknologi og alt det her. Men der er også det her præstationssamfund, vi er i, som gør, at folk føler, at de skal være mere og mere efficient, og de skal opnå så mange ting og så videre. Og det gør også, at man jagter alle mulige ting 24/7, og at man måske heller ikke får den pause oppe i hovedet, som hvis man laver en lidt mere lade sige mon dagen eksistens og slapper lidt mere af i sit liv.

Brian: [00:31:03] Og i virkeligheden. Så på nogle punkter er det jo. At man lever på en knivsæg, hvis hvis man hele tiden presser sig selv. Fordi det kan jo være. Hvad siger man på dansk counter product til Det kan være det kan være selv. Er det ikke produktivt, at man simpelthen har for meget fart på? Og jeg tror det er vigtigt at have tid til og bare slappe af og komme ned i gear. Og det kan der egentlig være rigtig meget både livskvalitet i. Men jeg tror også, at man mange gange bliver bedre til at præstere på den lange bane.

Kristian: [00:31:45] Så det kunne være fedt at høre lidt omkring igen. Jeg ved du har været på den her tur her til til USA, hvor du for første gang bliver mødt med de her hypnotisører og for øjne og for dem. Og jeg synes det er en ret fed historie, men jeg kan godt tænke mig at få den her. Vil du ikke fortælle den om? Nu går vi igen lidt tilbage. Måske det bliver sådan lidt medias res fortælling, men går lige tilbage og fortæller, hvordan du på den her jagt efter at forstå de her de her tricks og forstå hvad det er det handler om. Og der har du en tur til USA, hvor du kan fortælle lidt om, hvad er det for en historie?

Brian: [00:32:16] På et tidspunkt så faktisk har været derovre to gange. Den første var sådan lidt en pilgrimsrejse, hvor jeg skulle over og lære om om hypnose, og det var der, hvor jeg først dyppet tæerne i det og møder en fyr, der hedder Igor, som er vanvittig dygtig. Og det er her jeg så den første gang lære Hvad er det egentlig de her værktøjer de for alvor kan? Så efter et par år, så tager det over igen og tager til en tur til Las Vegas. Og det var sådan lidt en særlig tur, fordi. Der skulle jeg over og lave scene hypnose, og jeg er ellers ikke den store scenekunstner, men jeg skulle over og ligesom og finde ud af. Jamen både fordi det er forbundet for mig i hvert fald også til hypnose. Ens rødder, altså det er jo der er mange, de kender det derfra. Og når man høre hypnotisør, kan du få mig til at sige som en kylling og alle de her fordomme der er omkring dem, kunne jeg også godt tænke mig og og ligesom undersøge om det.

Kristian: [00:33:22] Kunne lade sig gøre.

Brian: [00:33:23] Ja ja ja og vi er en ret stor gruppe på et hotel, som bliver trænet i det her.

Kristian: [00:33:30] Så er det en del af en uddannelse eller hvad, hvordan?

Brian: [00:33:34] Og det foregår i Las Vegas, hvor der også er som en del af deres show verden sådan nogle sceneshows om aftenen, så. Udover ham igår, så er der en kendt scene hypnotisør fra USA der. De to står lige som på den her træning og der bliver vi. Næsten kaldt en bootcamp. Vi bliver. Vi bliver drillet igennem sådan nogle scene shows, og vi går ind og ud af hypnose. Altså jeg kan ikke 100 gange på en dag og og skal køre de her show sådan at man til sidst var fuldstændig rundtosset.

Kristian: [00:34:11] Hvordan føles det at gå ind og ud af hypnose flere gange? Bare at ligne sådan 10 gange på en dag virker vildt altså.

Brian: [00:34:18] Til sidst var det så. Jeg lyver ikke, når vi. Også fordi det foregik på et kasino, at når jeg havde været til frokost, så kunne jeg ikke finde tilbage. Fordi casino er jo bygget sådan, at de også. Du skal helst ikke gå ud af dem. Og det at være inde i sådan et et lukket rum og gå ind og ud af de her trance hele dagen. Det var Det var meget specielt. Og en af de mest sådan. Jeg tror, der var to meget markante oplevelser jeg havde, hvor jeg sådan tænkte Okay, der er altså rimelig vide rammer for, hvad det her værktøj kan bruges til. Der var en en meget hypnotisør var ung mand og han kom med nogle store Elvis solbriller og nogle vildt store bakkenbarter.

Kristian: [00:35:13] Det lyder virkelig lækkert, når du siger det.

Brian: [00:35:16] Det var det også, men han var sådan en type, hvor hvis man knipsede og sagde noget til ham, så faldt han nærmest om, og du kunne bede ham om stort set hvad som helst. Det der var lidt spooky, det var, at ham den anden instruktør. Jeg kan ikke huske hvad han hedder. Han havde for år tilbage haft et tilbagevendende show i en by, hvor der var kommet en knægt op en hel uge i streg og bedt om at være Elvis og var kommet på scenen. Og sådan midt i den her undervisning. Så ligepludselig han hed Don et eller andet, og så siger han Nu kan jeg huske dig. Var du ikke ham der i den der by der var oppe på scenen hver dag, 4 eller 5 dage i streg? Jo, det var ham. Og så tænkte det eddermame også mærkeligt, at han i dag løber rundt med store seje børn og briller og superhelte. Og de hypnotiserer bare.

Kristian: [00:36:22] Han har bare været nede i suppen i otte år.

Brian: [00:36:26] Han er nok lige som Obelix, at han faldt i gryden, da jeg var lille. Men det var også en meget hypnotiserer var. Det var sådan lidt mindblowing for mig.

Kristian: [00:36:37] Men der er knytter sig et spørgsmål til det her, som er hypnose. Hvor længe varer det bagefter? Fordi der er et argument for, at han har været i en eller anden form for ikke trance. Men hvad har han det? Tror du, han har det i al den tid?

Brian: [00:36:55] Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er pudsigt. Det er det eneste, jeg kan sige. Og så vil jeg sige, at når man laver sådan noget, især når man laver sådan en scene hypnose, så tror jeg, at det kræver en stort. Det kræver meget etik. Blandt andet skal man huske at bede om de forslag, som man har givet under den her seance, at de bliver fjernet, når man går hjem, fordi der er nogle mennesker, som er meget modtagelige. Og hvis man ligger og siger Jeg har sjældent mødt et menneske, der var så Mortalin, som han var. Det er også det, der skræmte mig lidt. Den samme fyr var i øvrigt med på. Vi var ude og få en øl om aftenen, og der var der en af de andre kursister, han han. Han lavede en hurtig induktion på ham, og så sagde han til ham, at nu er du en Mars mand, og nu skal du gå over til de der meget kønne piger og så og så spørge dem om, om de ikke har lyst til at komme herover. Men du skal gøre det på Mars sprog. Og. Det gjorde han. Hvordan lyder.

Kristian: [00:38:03] Mars så?

Brian: [00:38:09] Det grinte vi af.

Kristian: [00:38:10] Men virkede det? Kunne han så, de der bullets over til os?

Brian: [00:38:13] Det tror jeg. Ham den anden han gjorde bagefter. Han var god til det. Men. Der var jeg sådan. Jeg synes, det stiller nogle sådan nogle etiske. Spørgsmål om, hvordan det skal bruges. Jeg synes, at scene hypnose er et fantastisk redskab, og jeg synes, at det er med til at demonstrere. Både hvad hypnose kan, men også hvordan sindet manipulerer med os. Og jeg synes jo sådan en som Jan Hellesøe, han er fantastisk fordi at han både udforsker både grænsen mellem illusion og hypnose og samtidig har en ret stor etik om de ting han laver.

Kristian: [00:39:01] Så lad os lige hoppe ind bag. For nu har jeg set nogle af de tv programmer, som han har lavet, og nogle af dem. Der får han jo folk til sådan at tage på en rejse og gøre alle mulige ting, og alt går bare op i en høj enhed, er det fordi det er programmeret på forhånd, han har programmeret det? Tror du, at det er noget, han har hypnotiseret ind i dem? Alle de beslutninger eller hvordan? Hvordan kan jeg vide det? Du ved det ikke.

Brian: [00:39:19] Det kan skrues sammen på mange måde, og man skal jo huske. Kender du den engelske magiker og mentalitet der? Brown Nej, men en af de ting han har sagt, og som jeg rigtig godt kan lide. Jeg har altid været ærlig om, at jeg er uærlig, og det er jo der, hvor man når man bevæger sig mellem tryllekunst, som jo er illusioner og noget der. Hvor man manipulerer med sindet, så er der rigtig mange ting. Nogle gange så ligger tryllekunstner jo bare lige et andet sted end der hvor man kigger. Og jeg vil tro, at jeg ved ikke, hvordan jeg strikker det sammen, men jeg synes det er godt lavet, og jeg synes det er fedt, at der er nogen, der gider at bruge så meget tid og energi på at finde ud af, hvordan man kan fuck med folks hjerner.

Kristian: [00:40:11] Jamen det er vildt. Det er jo helt vildt at sidde og se de programmer, og nogle gange ville jeg bare ønske, jeg havde været med hele dagen under produktionen, sådan at jeg kunne se, hvordan han han arbejder sådan lidt også i skyggerne, fordi det bliver jo meget sat op på wauw faktor måden. Og så kan man ikke lad være med at tænke hvad ligger der bag det og hvorfor gør det det? Hvorfor gør de det, de ting de gør og så videre. Og det er jo det.

Brian: [00:40:33] Der er det smukke ved illusionen. Det er jo et eller andet sted, så ved man godt, at dagen nok ikke sad over, men det må jo gerne se sådan ud. Det er ikke en verden, jeg sådan ud over min tur til Las Vegas har gjort ret meget i. Jeg synes, det er fascinerende, og jeg synes, at det er noget af det, der har været med til at holde hypnose på landkortet i en tid, hvor det ellers var på vej ud, fordi det var. Tilbage omkring syv, da jeg startede det her, var det ikke så etablerede et felt, som det er i dag. Der er rigtig meget forskning, der har, der peger i retning, eller der har trukket i retning af, at hypnose er blevet anerkendt så.

Kristian: [00:41:24] Terapeutisk.

Brian: [00:41:25] Og også at man kan se, at der er folk, der har fået foretaget en operation, mens man har bare været i en hypnotisk trance og og fået fjernet en fugl operation, som normalt kræver narkose. Sådan lyder vildt. Så nu.

Kristian: [00:41:43] Hvor de nærmest opfører sig som om de er i narkose eller hvad.

Brian: [00:41:46] Får du hvor du ligger din krop i en dvaletilstand, hvor der er der så en hypnotisør tilstede, som er med til at holde den her dybe tilstand af ro nærmest online.

Kristian: [00:42:00] Men det viser jo også hvad det er for nogle ressourcer vores sind har. Altså det er jo helt vildt.

Brian: [00:42:05] Og der synes jeg jo at. Scene. Hypnosen har været fantastisk til at holde det på landkortet, for det har været eksperimenteret med tilbage til Freud eksperimenterede med det og kasserede det, og derfor synes jeg det er rart at det er kommet tilbage igen, fordi at det kan virkelig nogle ting. Den måde jeg bruger det på i dag, er jo meget langt derfra, fordi en af de ting som. Og det var nok grunden til at jeg valgte den her fyr, der hedder ikke andet ikke? Og let at huske. Han har udviklet et et nyt felt inden for hypnosen ved at sige, hvor man ligesom bygger bro mellem den her meget direkte måde at lave hypnose på sammen med sorg og over til den sproglige, hvor man kan flette det ind i sproget og bruge principperne omkring trance og hypnose i det der hedder samtale, hypnose eller conversational hypnose. Og det er nok det felt, der har interesseret mig mest, og det er også nogle af de. Hvad kan man kalde virkemidler, som jeg lægger ind i mine meditationer og min mindfulness praksis?

Kristian: [00:43:22] Fortælle mere om det? Hvordan hjælper du folk med det her? Jamen altså, hvad kunne være en case på at give os en ring om cases? Det bør ikke være en rigtig situation, men der kommer en der har. Hvilket type problem vil det oftest.

Brian: [00:43:33] Så man kan arbejde med stort set alt og alle, der har en et psykiske aspekt, vil jeg sige. Jeg arbejder mest over i angst eller livsstils problemer. Jeg har sådan noget som for eksempel rygestop. Det er det arbejde ikke. Og det er ikke fordi man ikke kan. Det er det fantastisk til. Men det er ikke det, jeg er specialiseret i. Jeg tror altid på det. Godt at være specialist, for så kan man bedre bruge sit værktøj. Men. Lad os tage. Et eksempel Det kunne være, at jeg har. Jeg har lige haft en kvindelig klient, som oplevede at hun er elite sportsudøver og ville gerne performe bedre, når hun var der op. Det var som om, at når hun når hun skulle udføre sin sport, så kom der sådan disconnect, hvor hun var ikke rigtig til stede, og hun blev for altså hun så ligesom sig selv udefra. Og så var vi inde og så arbejde med nogle tidligere oplevelser. Jeg har også haft. Den mest markante case, så jeg sådan lige kan huske det har været en kvinde på omkring 45 der der havde det der bliver kaldt for nej terror. Det vil sige, at man vågner efter cirka 45 minutter, når man er faldet i søvn, og så har man nogle meget levende mareridt.

Kristian: [00:45:06] Det er også kendt, som slipper af sig selv.

Brian: [00:45:09] Det er det er en afart slip og alle er, hvor du ligger der, helt stiv og oplever du oplever noget. Men her er du ligesom i en søvngænger tilstand, og det kan se meget voldsomt ud, for der kan være skrig og armbevægelser, og det ligner noget fra Eksorcisten nogle gange, og det har hun oplevet igennem måske 10 15 år. Og det viste sig, at det var faktisk hendes børn, der havde givet hende et 3 turskort med mig, hvor hun sagde Det skal du prøve, Men jeg er altid sådan lidt loren, når der er andre, der gerne vil have folk til at opleve hypnose. Men det gik rigtig godt, og efter to sessioner, hvor vi var inde og arbejde med nogle gamle oplevelser hun havde haft, Hun var vokset op med en mor, der var psykisk syg, og det havde sat sig fast. Altså der var et gammelt. Videobånd der spillede igen og igen om natten, og hun skulle sove, og det havde hun ligesom brug for at få løsnet op i. Og da hun havde haft to sessioner, så forsvandt disse symptomer, som havde været der i tyve år.

Kristian: [00:46:21] Uden at du behøver at gøre det på mig. Det du gjorde for hende lige her, mens vi sad og snakker. Hvad er det? Hvordan? Hvordan gør du? Altså sådan helt lavpraktisk. Hvad er det? Hvad består sådan en session i?

Brian: [00:46:32] Men jeg kunne bare gør det på dig.

Kristian: [00:46:37] Det vil være helt fantastisk.

Brian: [00:46:40] Hvis jeg kan prøve at. Det starter normalt med en kort instruktion, og det er egentlig bare, at man slapper af. Men hvis jeg nu kunne prøve at lave en positiv indikation på det. Hvis du nu prøver at tænke på noget, der gør dig glad.

Kristian: [00:46:55] Skal du lukke øjnene, Men.

Brian: [00:46:56] Det må du gerne, hvis du vil.

Kristian: [00:47:00] Jeg tænker på noget, der gør mig glad.

Brian: [00:47:01] Og hvor er du, når du er glad, Jeg.

Kristian: [00:47:05] Lige nu er jeg ude og køre på min cykel.

Brian: [00:47:08] Du kører på din cykel. Hvilken slags cykel er den cykel?

Kristian: [00:47:12] Det er min mountainbike.

Brian: [00:47:13] Din mountainbike så bedt om at ligge mærke til den måde det føles når du sidder på din mountainbike og den der fornemmelse af at have god energi i pedalerne. Den særlige rytme, det giver, når du træder i pedalerne. Og Peter og mig bare holdt fast i den her følelse. Som et øjeblik til at bede om bare åbne øjne og kom tilbage og betale for et træ og så bare åbne øjne og kom tilbage en, to, tre og åbne øjnene. Så det var en meget kort måde at lave en induktion på. Når man arbejder med disse tilstande, så er der som regel en problem tilstand, som ligger og blokerer i underbevidstheden og for at få den til at opløse sig. Problem tilstand Den skaber en konflikt mellem det bevidste sind og det ubevidste sind, og når der er en konflikt imellem de to ting. Så bruger man mental energi på det, og fordi underbevidstheden som regel er meget stærkere, så vil det være den, der vinder. Så det er lidt ligesom at lave en forhandling mellem det bevidste sind og det underbevidste sind. Her er der lavet vi en positiv tilstand. Det man så ville gøre er at man finde en negativ stilstand, som er med til at skabe problemet, og så vil man finde nogle ressourcer et andet sted, der kan få den her tilstand til at opløse sig. Så det er ligesom.

Kristian: [00:48:55] Om, at det at høre dig sige det på en måde, så sætter vores negative minder sig fast.

Brian: [00:49:01] Nogle gange.

Kristian: [00:49:02] Og det er det du kan opløse ved ligesom at introducere en positiv følelse ved virkelig at være optaget af det.

Brian: [00:49:10] Og det kan man gøre på forskellige måder. Man kan gøre det med spørgsmål til Hvad er det denne her negative tilstand den gør? Hvordan opfører den sig? Hvad er det for nogle kvaliteter, den har? Eller man kan gøre det ved at overload den med positivt med en positiv tilstand, sådan at de her ting, hvis man skal tænke på, hvad der sker rent neurologisk. Så når vi tænker tilbage på et minde, så har vi en eller anden repræsentation af det. Men det er jo ikke virkeligheden, og det er ikke nødvendigvis sådan, som det er sket. Og hver gang vi tænker tilbage på noget, så ændrer vi det en lille smule. Så ved at tænke tilbage på et minde på en ny måde og forvirre sanseindtrykkene og blande dem med noget positivt, så ændrer vi mindet en lille smule. Og på den måde, så kan man sige jamen, det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Ikke at man kan sige de ting, der er sket, er jo sket. Men den måde, jeg forholder mig til de ting, der er sket, kan forandres.

Kristian: [00:50:08] Det der, når man tænker også bare fordi at. Når man har noget at relatere bare i hvert fald for mig er det ikke svært at tage og indsuge et eller andet. Relatere bare indtil det du siger her, så går det hurtigt op for mig, at det jo præcis er det der sker hver gang man har det dårligt. Men der har man alle mulige ting. Man har det igen. Den der fortælling, det der lager. Vi snakkede om, at det er det der er lære man har, hvor man har den her historie, som man har fortalt sig selv så mange gange. Og det er klart, der sker et eller andet, når du introducerer noget positivt i det, der sker. Men det er som om, at det forvirrer sig selv på en måde, men lige præcis skaber et nyt minde nærmest.

Brian: [00:50:41] Og i virkeligheden er det det, man som terapeut og hypnotisør går efter. Det er at skabe positive. Man kan man kalde dem traumer. Det har så negativ konnotation. Men men altså at skabe oplevelser, som ligesom sætter sig fast, så den nye oplevelse har nogle positive forbindelser. Eller i hvert fald om ikke andet mindre negativ. Min opfattelse af underbevidstheden og sindet som sådan er, at når det kan, så vil det gerne hele sig selv. Sådan er det jo egentlig med hele kroppen, og det er jo også en Cairos opgave. Det er jo egentlig ikke at helbrede, men det er at fjerne det, der ikke fungerer eller lappe det sammen, sådan at kroppen kan hele sig selv. Sådan ser jeg også mit mit job som terapeut. Det er at gå ind og se mere om, Hvor er det, der er noget, der ikke fungerer? Hvor er det, man kan mærke det her? Det er det, det skuer. Jamen, gå ind og sætte nogle ressourcer ind det rigtige sted, sådan at sindet kan begynde at hele sig selv. Og det kan gå rigtig hurtigt, når man rammer det rigtige sted. Så er der nogle ting, som er komplekse. Hvis man har mange diagnoser oven på hinanden, hvor tingene bliver viklet ind, så kan det være svært, og så skal der måske nogle andre ting til også. Men. Som udgangspunkt, så især til sådan nogle lidt mere almindelige problemer, så er hypnose et fantastisk værktøj.

Kristian: [00:52:20] Ja, der er simpelhen så mange ting som jeg gerne vil snakke videre med om. Hvad med at du fortæller dig omkring hvordan du forstår sådan noget som angst? Differentierer du forskellige former for angst mellem forskellige former, eller ser du angst som sådan den samme ting der?

Brian: [00:52:36] Ja og nej. Altså jeg tror der er meget. Der kommer. Angst og angst kan have mange former. Og det er lidt som om, at de er fætre kusiner. De har diagnoser, som man bruger inden for angst området. Der er forskel på at have en generaliseret angst, hvor det ligesom bare er sådan en en hidden state og valget hele tiden, hvor man. Jeg plejer at sammenligne det at have angst med at have en brandalarm at. En brandalarm skulle gerne fungerer sådan, at når der er noget der der står brand i køkkenet, jamen så skulle den gerne gå i gang. Men når man har angst, så den brandalarm, den er blevet overfølsom, og det kan der være forskellige grunde til. Det kan være arveligt, det kan være noget, man har oplevet, men den er blevet så følsom, at hvis bare du tænker på at tænde ovnen, så går den i gang. Og hvis bare du går ud i køkkenet, går den i gang. Så er det egentlig en naturlig reaktion i en unaturlig kontekst. For det der med at blive bange og have frygt er jo naturligt. Men når man kan ligesom sige, at der er nogle sanseindtryk, man er blevet allergisk over for, og det kræver noget aflæring, og det kræver, at man. Det værste man kan gøre ved angst, er at behandle det som om det er virkeligt, fordi så bliver det selvforstærkende.

Kristian: [00:54:16] Men det er.

Brian: [00:54:16] Nemmere sagt end gjort, fordi når man har angst, så føles det 100 procent virkeligt. Og det er jo der, hvor ens fantasi, der siger, at underbevidstheden kan ikke se forskel mellem fantasi og virkelighed. Og i et arrangement der kører der et eller andet trance loop inde i hjernen, der gør at at nu føles det så virkeligt, at selvom mit bevidste sind godt kan fortælle mig, at det her er det ikke rigtigt, så kan kroppen ikke lade være med at reagere og. Det findes i mange forskellige grader, og det er det, der er nemmest at arbejde med er når det får noget konkret. Altså jeg er bange for fugle. Når der kommer en fugl, så får jeg en unaturlig reaktion. Det er sådan ret. En ret simpel konstruktion. Men, men når når angst begynder at blive mere omsiggribende, og det bliver generaliseret angst og. Det kan have mange grene ud i andre diagnoser. Det kan være tvangshandlinger eller tvangs spisning eller sådan noget. Altså så kan det blive. Så kan det blive så komplekst, at der ikke er nogen simple løsninger, men det er stadig et værktøj man kan bruge.

Kristian: [00:55:31] Jeg oplevede, at jeg fik en rigtig, rigtig slem hjernerystelse for to år siden. Altså en rigtig slem to meter og faldt med hovedet ned i en mursten, jord og slog hovedet op og sådan noget. Og jeg var sådan jeg havde. Jeg troede godt jeg vidste hvad angst var før det, men der udviklede jeg sådan en angst bagefter for ting, der skulle ramme mit hoved, så jeg skulle tage en kasket på. Eller bare jeg gjorde sådan her, så begyndte jeg at opføre mig lige som om jeg faktisk havde slået hovedet ned i jorden. Og lige pludselig blev det sådan hver eneste dag et mareridt, fordi bare det at skulle ligge på hovedpuden om aftenen og lægge sig til at sove, så kommer den der frembrusende følelse af angst op i kroppen. Og det tog mig ekstrem lang tid, hvor jeg ligesom måtte gå ind og tage, hver gang jeg havde den oplevelse og så ligesom prøve at gøre netop det, du faktisk forklarer om hypnosen og prøve. Erstat det med nogle positive følelser er sat en positiv, sådan at lige pludselig blev det ikke associeret. Så blev hovedpuden ikke associeret med en hjernerystelse, men den blev associeret med en god følelse igen, og lige så knækkede det. Så stoppede det nærmest fra den ene dag til den anden. Så var det som om mit hovede var klar til at sige Hvis jeg nu har ikke brug for den her brandalarm tændt mere eller hvad man kan sige. Og det var meget meget besynderligt hvordan det kom og hvordan det gik.

Brian: [00:56:38] Hvis jeg skal binde en sløjfe tilbage til noget jeg sagde, for så er det jo det her med at danne sig et kort over virkeligheden. Og når man har sådan en meget specifik oplevelse, som det er og slog sit hoved, jamen så har man lige pludselig fået lavet et felt på kortet, som ikke fungerer længere. Og der er det, at der kan det være en god ide og for eksempel at få hjælp af en terapeut til at sige hvordan får jeg lige det her flippet rundt, sådan at jeg ikke har de her oplevelser længere? Så når man kan få nulstillet sit kort, giver det mening.

Kristian: [00:57:09] Det giver total mening. Det gør det. Men det er også en af de ting, hvor når man når man er inde i det at have angst, så kan det være så konfus en oplevelse, fordi at det sidste du du tænker når du er i den der angst tilstand er min egen angst tilstand. Selvom du ved at du er i en angst tilstand, selvom du oplever det hver eneste dag og går ind i den tilstand, så er det stadigvæk sådan en konfus tilstand, som gør. Du kan ikke rigtig tænke rent og klart og tydeligt, og den rationelle stemme jeg har jo. Jeg har bildt mig selv ind, at jeg er super rationel, for jeg har skrevet universitets opgaver og du ved jeg. Spillet er alle muligheder. Avanceret computerspil, hvor man skal alle mulige matematiske beregninger ind i hovedet osv. Så jeg kan. Det er jo sådan jeg er, men overhovedet ikke, fandt jeg også ud af, at det jo faktisk nærmest var at tro på, at man var det rationelle menneske i den der tilstand var nærmest endnu værre, fordi så kunne man slet ikke nå ind til kernen.

Brian: [00:57:57] Og det er det jo. Det er også derfor, det er så hårdt at have angst. Det er det fordi, at der er det her skel mellem, hvad man egentlig ved er rigtigt og den oplevelse ens krop har. Og den der konflikt kan være. Det er næsten det værste. For når man ikke engang selv forstår den, og når så folk omkring én begynder at spørge ind til det, jamen så kan de slet ikke forstå det. Og. Der synes jeg, at det er interessant og at hjælpe folk til at få den her også forståelse af sig selv, og så man ikke er så hård ved sig selv. For det gør faktisk, at det er med til at gøre tingene værre, fordi man tænker jamen jeg burde jo vide bedre, eller jeg, sådan er jeg ikke. Og det er jo den her historie, der kører, og der kan det være meget sundt lige at få den justeret.

Kristian: [00:58:53] Tue, kan du ikke prøve at sætte et ord på sådan Folk der oplever nu har vi angst? Hvad så med folk, der oplever stress? Hvad vil du rådgive? Personer, der kan? Der er folk, der er gået ned med stress, og så skal de ligesom have hjælp til at fiks det, når de er inde i det. Og så er der folk, der ikke ved, at de er på vej til at gå ned med stress. Hvis vi lige starter med den først. Folk der ikke ved, hvornår de har stress, hvad er stress, og hvornår ved man, at man er ved at blive stresset?

Brian: [00:59:21] Altså. Det er jo et godt spørgsmål, og jeg ved ikke, om jeg er den rigtige til at svare på det. Jeg skelner også, som du gør mellem de her to former for stress, fordi. Jeg har en kone, der selv har været derude, hvor man ikke noget at stå op, og det kan være svært at få stoppet i tide. Heldigvis er det blevet lidt moderne at passe på sig selv i nogle kredse. Altså at man at man sørger for ikke at brænde ud, at man meditere, at man kigger på sin kost og at folk der skal på former på et højt niveau. At de har fokus på de her ting, fordi det er en del af det at være top performer. Det tror jeg er rigtig, rigtig godt. Så når man får passet på sig selv og kommer man derhen, hvor man kan mærke, at nu er det nok gledet og det kan være meget svært, fordi det er højst sandsynligt. Er man typen, der ikke plejer at lytte og har haft succes med ikke at lytte til alle sine signaler fra kroppen. For det der med at komme ud og på formen. Det kræver også, at man kommer over sine grænser engang imellem. Men kommer man derhen, hvor man har gjort det for mange gange, og kroppen den lige pludselig siger nu vil jeg ikke mere, så skal man lytte med det samme, og det er bedre at tage en for lang periode, hvor man hiver stikket ud, end det er at tage en for kort periode.

Brian: [01:00:55] En af de ting man kan gøre er blandt andet at bruge meditation eller meget. For mig har det været et af de eneste værktøjer, der har fungeret kontinuerligt siden og altså i dag. Jeg tror, jeg har bare en meget aktiv hjerne, som som altid vil prøve at presse mig selv ud over det igen. Og det eneste jeg har der virker, som ikke har nogen sideeffekter andet end at få et lykkeligere og gladere liv. Det er meditation. Og så skal man huske, at man skal ikke gå i gang med for meget for tidligt. Det er der, der er nogen, der siger Jamen, du skal bare ud og gøre noget, eller du skal ud og sørge for, at du bliver glad. Og stress og depression hænger ofte også sammen, og det kan være svært at skelne skelne ad. Men hvis man er på vej der, hvor man er på vej mod udbrændthed, så er det bedre ikke at have nogen planer i lang, lang tid og så sørge for at snakke med en læge. Det kan jeg ikke sige. Er vigtigt nok, fordi det er vigtigt, at man kigger hele vejen rundt. Jeg oplever indimellem, at der er nogen, der tager min meditation og så tænker, at det må være nok. Men som jeg siger det er lidt en en panodil, og for nogle kat kan den godt faktisk ændre noget der også er blivende. Det er ikke sådan, men. Det er også vigtigt at kigge hele vejen rundt.

Kristian: [01:02:39] Jeg vil også sige, at den måde jeg i hvert fald har brugt, hvis vi skal slutte af for i dag på den måde på den måde, jeg har brugt tankes op på. Det er netop som sådan en form for et ritual. Man laver måske nogle gange, hvis man kan mærke man har haft en af de der dage, hvor at man ikke bare lige kobler af ved at gå ind ad døren derhjemme, men man trækker stressen med hjem. Så det der med at komme ind og ligge i sengen i et mørkt rum. Det kunne være et eller andet for øjnene eller noget og så lytte til det. Det kan i hvert fald også være det, der nogle gange giver den der distance fra alt det, der har stresset en. Og så er det jo, som man healer, kan man sige bagefter det. Så er du i den lidt mere zen sted, hvor at du rent faktisk begynder at heale og dit ro og du får ro på sindet. Men ja, og mediterer inden man skal sove, hvis man er typen der myldrer tanker. Det er jo en kæmpe gave, hvis man ikke ved det. Hvis man ligger her, myldrer tanker og ikke ved hvordan hvad? Hvordan kommer jeg over det her? Godt råd er jeg også meditation Og jeg vil også gerne have snakket om alle mulige andre ting her i dag, men det tænker jeg. Det kan vi gøre en anden gang, fordi jeg synes, vi skal da bare snakke om flere spændende emner på et eller andet tidspunkt. Men tak fordi du vil komme dig Brian og tak for alle de gange du har hjulpet mig og de folk omkring mig, som betyder noget for mig. Du har virkelig. Du har virkelig gjort en forskel, Så det vil jeg sige personligt stor tak for. Det er jeg.

Brian: [01:03:52] Glad for og tak fordi jeg måtte komme. Selv tak.