find your gift and pass it on ...

Hej, jeg hedder Mona Lagoni.
Jeg har lavet LifeBalanceProcessen til dig, som ønsker at skabe balance mellem det mest værdifulde i dig, og den måde du lever dit liv.

Når du overser dit sande jeg, 
lever du ikke fuldt ud

Er du et sted lige nu, hvor du har følelsen af, at NU skal der ske noget andet med dit liv, men har svært ved at se, hvor du skal starte med at sætte ind.

Måske er du nogenlunde glad for dit job, bor et ok sted, har et rimeligt godt parforhold og har gode venner og familier og alligevel, er du ikke rigtig glad. Måske halter det gevaldigt på et eller flere af de ovennævnte områder, men ved ikke, hvad du skal gøre. Ofte kan små ændringer forandre hele billedet og hvis du skal gøre noget drastisk, er det rart at være sikker på at du gør det rigtige.

Én ting du skal vide er, at svaret på, hvad der er rigtigt for dig, ligger i dig. 

Dit sande jeg finder du, når du laver en personlig kerneværdiafklaring, efterfuldt af en proces, hvor du finder det iboende formål med dit liv. Når du med tydelighed ved, hvad der var vigtigt for dig, er det meget lettere at gå efter det, der var rigtigt for dig.

Ofte er det også små ting i hverdagen, som skaber store forandringer. Andre gange er det større forandringer, der skal til, men i hvert fald vil du møde din verden med en anderledes tydelighed for, hvad der er godt for dig.

LifeBalance processen, som jeg har lavet til dig, er en fantastisk og lidt vild (på den gode måde) rejse fra dit ydre til dit indre og tilbage til dit ydre igen... det er en kærlig massage af din sjæl.

LifeBalanceProcessen guider dig gennem en proces, hvor du får bevidsthed på; hvordan du har strikket dit liv sammen, og hvordan det hænger sammen med dine personlige kerneværdier. Du finder formålet og meningen med dit liv. Opdager dine særlige personlige evner, og sætter nye mål ud fra det dybeste og vigtigste for dig.

Jeg har guidet mange gennem denne proces...

og laver den selv med et par års mellemrum, når der sker vigtige ændringer i mit liv. Jeg lever ud fra den dagligt, og det gør, at jeg er blevet tossegod til at prioritere i min hverdag.

Jeg har opdaget, at processen har en sikker bivirkning eller rettere en sidegevinst.  Dit selvværd får et kæmpe boost, når du arbejder med processen. Du opdager; hvordan du skal stå ved dig selv, og det bliver virkelig tydeligt for dig, på hvilke punkter, du skal pleje DINE behov.

Mange tror, det er tilfældigheder, der gør om vi har et godt liv! 

Hvorfor havner vi egentlig dér, hvor vi næsten ikke ved, hvad der er godt eller skidt for os, eller hvilken vej, der er rigtig for os?

Vi ved bare, at det føles forkert. Vi bliver trætte indeni... og føler måske, at man ikke kan tillade sig at være træt af sit arbejde, sin ægtefælle eller kæreste eller af at være alene, af vores børn (for dem elsker vi jo)... 

så bliver vi SÅ trætte af os selv. Vi mister selvværd, og får ikke sagt til eller fra.

Måske kompenserer vi med tøj, materielle ting, prestige, oplevelser, mad, drikke eller andet. Men det kan vi kun gøre i et stykke tid. Vores egentlige indre tilstand fornægter sig ikke i længden.

Vi ved slet ikke, hvad vi skal arbejde hen imod for at få det mest værdifulde og fantastiske liv! Mange af os tror, at det er tilfældighederne, der bestemmer om vi har et godt liv... eller at et godt liv afhænger af, hvad andre gør.

Du er helt perfekt. Måske ved du det bare ikke endnu! Prøv at se her!

SELVVÆRD

er relateret til andre eller andet end dig selv


"Vores selvværd handler om, at du føler at "dit selv har værdi". At du føler, at du er værdifuld i kraft af, den du er - at du gør en positiv forskel for omverden med den DU ER - helt naturligt!"

- Mona Lagoni

Selvværd er knyttet til vores identitet, og er en følelse, eller måske nærmere end selverkendelse af - hvad jeg er værd, bare ved at være mig.  Jeps, en selverkendelse! 

Vi har selvfølgelig brug for anerkendelse, og bekræftigelse for at opleve, at vi gør en positiv forskel, især som barn, hvor vi udvikler vores følelse af identitet. Men har selvværdet lidt skade, kan vi som voksne finde vores særlige personlige værdi, og begynde at leve efter det.

Alle har et unikt væsen, der kan bidrage med noget helt specielt. Alle gør en forskel på godt og ondt! Vi kan ikke ikke gøre en forskel. Den positive forskel gør vi særligt, når vi står ved os selv og samtidig bidrager til omgivelserne. Det er en balancegang, at lytte til sig selv, og være noget for andre.

Hvad er dit smukkeste inderste væsen, som gør en positiv forskel for dine omgivelser, når du er dig på den mest ægte måde?

Når du har fundet svaret på det,
kan ingen taget dit selvværd fra dig igen!

Hvad skal jeg fokusere på?

Der er særligt tre områder, der er vigtige at kende hos dig selv: 

Personlige kerneværdier

Personlig Livsvision og Mission

Dine særlige Evner

Et liv i Balance...

er et liv, hvor der er sammenhæng mellem den du er, og den måde du lever dit liv

 • Lær dine personlige kerneværdier at kende. 
  For at kunne prioritere din opmærksomhed på en måde som skaber ro, glæde og tilfredshed i dit liv, er det afgørende, at du ved, hvad der betyder mest for dig. (du kan forvente at blive overrasket). Personlige kerneværdier er det, som dybest inde er vigtigt for dig.
 • Find ud af hvad dit største og vigtigste formål er med dit liv
  "Meningen med livet" er et stort begreb, men vi har alle en definition på, hvad der er det aller mest betydningsfulde i livet. Forestil dig at begynde at leve efter det. Din personlige Mission og Vision er meningen med DIT liv. Det fortæller, hvem du er.
 • Kend dine særlige personlige evner, og lev ud fra dem
  Alle har et unikt væsen og personlighed, som indeholder særlige personlige evner og egenskaber. Når du er bevidst om hvem du ER, vil du automatisk bruger dig selv endnu mere på den måde, der giver dig glæde ved at være DIG. Dine særlige evner er den unikke måde, som netop du har potentiale til at møde verden på. Når du lever dit liv ud fra det, du er bedst til, bliver du tilfreds med dig selv.

Bliv ét med den DU ER...
helt naturligt!

LifeBalance Processen er en guidet proces, der trin for trin hjælper dig frem til de mest betydningsfulde indsigter om dig selv som person.

Du finder det, som er bestandigt inde i dig, det som ikke bare ændrer sig, selvom dine omgivelser eller dine livsforhold ændrer sig. Det som er dig i dit inderste skatkammer. Når du åbner dette skatkammer, har du et sikkert kompas til at finde retning i dit liv.

Når du finder dit indre sande jeg og din særlige vej i livet, vil du automatisk begynde at søge de ting i livet, som opfylder det. Dit liv vil udvikle sig til at blive en naturlig bekræftelse på den, du er.

Du skaber ikke blot tilfredsstillelse og glæde i dit eget liv. Du bliver den bedste udgave af dig selv til glæde for alle omkring dig - uden at du behøver at please andre, men blot ved at være dig på den skønneste måde.

De, som arbejder med processen bliver bedre til at stå ved sig selv, bedre til at lytte til sine egne behov, og begynder virkelig at forstå, at de er unikke og fantastiske præcist, som de ER.

LifeBalance Processen guider dig til en indsigt, som øger dit selvværd øjeblikkeligt, fordi du opdager, at
 din særlige værdi ligger i din unikke personlighed, når du lever ud fra det.

DET FÅR DU:

LifeBalance Processen

Processen, der giver dig retning i livet det

6 moduler fordelt på 6 uger

UGE
01

Livshjulet - Mit liv i perspektiv

Her får du opmærksomhed på dine vigtigste livsområder, og hvilken prioritet dine livsområder har for dig. Du finder samtidig ud af, hvordan du skal prioritere din opmærksomhed for at være tilfreds.

UGE
02

Livsområderne - det som er vigtigt for mig!

Her går du i dybden med dine livsområder. Du finder ud, hvad der skal til for, at du bliver helt tilfreds med dine livsområder, så dit liv bliver tilfredsstillende og nærværende.


UGE
03

Livsværdier - mit sande jeg!

Her finder du dig selv som person ved at afdække dine personlige kerneværdier. De personlige kerneværdier er grundstenene til at træffe gode valg, der gør dig lykkelig (også på lang sigt).


UGE
04

Livsvision - meningen med mit liv!

Her finder du det højeste mål i dit liv- faktisk hele meningen med livet. Vi har alle en vision med vores liv og når du først har afdækket den, kommer den til at skabe rammen om hele dit liv og din fremtid.


UGE
05

Livsmission - det jeg er sat i verden for!

Her finder du dit særlig bidrag til din LivsVision, som du fandt frem til i modul 5. LivsMissionen viser dig præcis, hvordan du skal bruge dig selv for at opnå den største tilfredsstillelse ved at være dig. Den er vejen til din vision og meningen med dit liv.


UGE
06

Livsroller og mål - mit liv i balance!

Her får du bevidsthed på dine roller og hvordan du bruger dig selv i dine roller i forhold til din LivsMission og dine kerneværdier. Du laver målsætning for dine roller, så du skaber størst muligt forandring.


Hvert modul indeholder:

 1. Inspirerende instruktionsvideo, hvor jeg sikkert og nemt guider dig gennem processen trin for trin.
 2. Flotte opgaveark, der gør det overskueligt at arbejde med processen
  1. Støttende lukket facebookgruppe, hvor du kan dele oplevelser med andre som arbejder med samme proces, som dig.

PLUS! Du får 5 fantastiske guidede meditationer...

som er skræddersyet til de enkelte moduler, og giver dig dybde i din proces, og fantastiske oplevelser med at være dig.

Disse 5 kraftfulde øvelser hjælper dig til  at omstrukturere dine tanker og overbevisninger, på ubevidst plan. Det understøtter den process du gennemgår og de indsigter du får, så du maksimerer dit udbytte.

LifeBalance er helt uden overdrivelse, den bedste investering i dit liv. Processen giver dig et livsfundament, der tager udgangspunkt i den, du er helt naturligt. 

Du finder balancen mellem den, du er helt naturligt, og den måde du lever dit liv.

Kh. Mona Lagoni

Hvad andre siger om LifeBalance Processen 

John Doe UI/UX Designer
Det eneste jeg fortryder, er, at jeg ikke kom i gang med Lifebalance før!

Kom i gang med LifeBalance Processen!

Når du bestiller LifeBalance Processen, kan du komme i gang med det samme. Du modtager 1. modul, når du har bestilt. Herefter får du adgang til et nyt modul hver uge i 6 uger. Du guides gennem processen, og kan kommunikere med andre i den lukkede facebook gruppe. 

Giv dig selv den bedste gave, og få det største ud af dit liv!

LifeBalance

Bliv guidet trygt og sikkert!

Kom i gang med det samme!

 • Instruktionsvideoer
 • Opgaveark
 • Guidede meditationer
Mona Lagoni
udvikler af LifeBalance Processen

Om Mona Lagoni

Mona har mange års erfaring med udvikling af personlige potentiale for både enkelt personer og i virksomheder.

I kraft af den hun er, samt sin baggrund som psykoterapeut, hypnoterapeut og fysioterapeut formidler hun viden og redskaber til indsigt om kommunikation, psykologi og personlig udvikling, så hun støtter det enkelte menneske til at acceptere sig selv præcist som det er, og udfolder det bedste af sig selv.

Hvad kunne grunden være til
ikke at lave en LifeBalance Processen?

 • Jeg orker ikke, at lytte til mig selv
 • Jeg må ikke tage min plads, så hvorfor gør det.
 • Jeg tror ikke på, at en proces, kan virke så kraftfuldt
 • Jeg kan ikke sætte 30 minutter af til mig selv om ugen
 • Jeg tør ikke kende mine stærkeste værdier
 • Jeg vil gerne vide på forhånd, hvad jeg finder frem til
 • Jeg bør ikke investere i mig selv
 • Andet ....?

Din tid er værdifuld!

LifeBalance processen er en investering i din tid, og i din opmærksomhed, både NU og i din fremtid.
Hvad er vigtigt, at du bruger din tid på?    Hvor er din opmærksomhed nu?

Fordele eller ulemper

Det er så nemt bare at forsætte i det spor, man er havnet i. Det kan sommetider se ud til at være det lettest bare at fortsætte, også selvom det giver mange udfordringer ("jeg kender trods alt mine udfordringer"). Der imod kan det virke farligt og utrygt at gøre noget andet, og at bryde mønstrene i sit liv. ("så ved jeg ikke, hvad der sker")

Uanset hvad du gør, er der konsekvenser af dine valg, så hvorfor ikke vælger det, som gør dig bedst.
Jeg tror på, at du er bedst for dine omgivelser, når du er den bedste udgave af dig selv!

Jeg vælger mig...

 • Investerer i mig selv
 • Kender mig selv i det dybeste af mig
 • Anerkender den jeg er

 • Står ved mig selv
 • Lever mit liv ud fra den jeg ER 
 • Er glad for mig, og den forskel jeg kan gøre helt naturligt ved at være mig.

 Jeg vælger....andet

 • Investerer i ting
 • Beskæftiger mig med andet (end mig)
 • Træder i baggrunden (bag andre)
 • Plejer andres behov først
 • Lever mit liv tilfældigt, og håbe på at det bliver godt.
 • Gør det så godt jeg kan, og håbe andre kan lide mig.

Gennem LifeBalance Processen får du:

 • Den bedste proces, du kan give dig selv!
 • Gode instruktionsvideoer, hvor jeg på en nærværende måde guider dig sikkert gennem procesen
 • Lækre og inspirerende opgaveark, som gør det let for dig at arbejde med processen
 • Fantastiske guidede meditationer, som er indtalt af danmarks bedste hypnoterapeut. 
 • En personlig rejse, som slår alle grænser for at opdage dine unikke sider af din personlighed. 
 • Et liv, hvor du aldrig er i tvivl om, hvilken retning, du skal gå.

100% Tilfredshedsgaranti

Jeg ønsker kun, at du har glæde af processen. Derfor kan du indenfor 14 dage efter at du har modtaget 1. modul, få alle dine penge tilbage, hvis processen ikke lever op til dine forventninger.

Mona Lagoni

Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget tid kræver processen?

Kan man få nok ud af online undervisning? 

Hvad hvis jeg har for travlt til webinarer?

Hvor lang tid går der, før jeg ser resultater?

Hvad nu, hvis det ikke virker for mig?

Kan jeg deltage selvom jeg e langtids-syg?

P.S.: Alle erfaringer viser, at når du skal tage sådanne vigtige beslutninger, skal du gribe chancen NU, ellers er risikoen for at du mister den stor.

JA TAK, Jeg vil i gang nu, og starte en proces, der vil styrke mit liv med det samme!