NLP Coach Practitioner

NLP er en praktisk lære i, hvordan vi kommunikerer med os selv og andre. Du lærer, hvordan det er muligt at ændre denne kommunikation, så du opnår bedre resultater i hverdagen.

NLP er spækket med kraftfulde værktøjer til at undgå konflikter og udvikle en effektiv kommunikation, der støtter den du er, og det du gerne vil. Samtidig opbygger du evnen til at støtte andre til det samme.


Mål med NLP
 • At skabe grundlag for gode samtaler i alle situationer, hvor kommunikation er vigtigt.
 • At slippe begrænsende tanker og overbevisninger.
 • At udvikle dit eget potentioale og støtte andre til det samme.
 • At motivere og lede dig selv og andre til at sætte mål og nå dem.

Modul 1

25. & 26. august 2022 - begge dage kl. 8.30-16.30

Du får forståelse af egen og andres kommunikation på det indre og ydre plan samt optimeret din evne til at skabe grundlag for en tillidsfuld samtale.

Indhold:

 • Forudsætninger for god kommunikation og forandring
 • Forståelse af den indre kommunikation - Modellen af verden
 • Skabelse af kemi med andre mennesker
 • Spørgeteknik, der både kan afklare det sagte og skabe forandring
 • Målsætningsmodel, der virker – SMARTØF modellen

Modul 2

22. & 23. september 2022 - begge dage 8.30-16.30

Der arbejdes med praktiske modeller til at støtte andre i at sætte kongruente mål og nå dem. Desuden får du en kraftfuld forandringsmodel, som kan ændre uhensigtsmæssig følelsesmæssige tilstande.

Indhold:

 • At tale ”andres sprog” - Sanseapparatets betydning kommunikation
 • Målsætningsarbejde, der virker – SMARTØF modellen (fortsat)
 • Underbevidsthedens sprog - submodaliteter
 • Forandring af uhensigtsmæssig tilstand – Swish modellen

Modul 3

19.-21. oktober  2022 - alle dage kl. 8.30-16.30

Der arbejdes med modeller, der skaber kommunikation mellem det ubevidste og det bevidste sind for at opløse begrænsende overbevisninger og tilføre ressourcer til forskellige typer  udfordringer.  

Indhold:

 • Forankring af nye ressourcer - Ankring
 • Afbalancering af problematiske relationer - Opfattelses positioner. 
 • Etablering af hensigtsmæssige tankemønstre - Personlig strategi
 • Målsætninger som er afstemt med hele din personlighed - Logiske niveauer
 • Etablering af ideer, som bliver til handling - Walt Disney-modellen
 • Samarbejde mellem modstridende indre sider - Delintegration

Modul 4

23.-25. november  2022 - alle dage kl. 8.30-16.30

Der arbejdes med meget stærke sproglige værktøjer til at komme uden om kritiske mindset  med henblik på  opnå det man gerne vil på en behagelig måde samt til at tilføre ressourcer til situationer og personer.

Indhold:

 • Bevidsthed om kontekst-baseret dialog - Rammer
 • Sproget som forandringsværksøj - Sproglige forudsætninger 
 • Hypnotisk virkemidler til at tilføre ressourcer - Milton Modellen
 • Historiefortælling som forandringsværktøj - Metaforer
 • Certificering

Pris:
14.850 Kr. (+ moms for virksomheder)

Prisen er inklusiv forplejning og certificering.


Sted:
Thy Event og Naturcenter
Kærupvej 9, 7741 Frøstrup


Overnatning:
Det er muligt at booke overnatning på Thy Event og Naturcenter.
Pris for overnatning: 

Enkeltværelse 395,- pr. person pr. dag (sengelinned samt håndklæder 75,- pr. person, morgenbuffet 75,- pr. person, pr. dag)


Tilmelding:
Senest 8. juli 2022

Underviser
Mona Lagoni er uddannet NLP-træner,
NLP-psykoterapeut og hypnoterapeut.

Hun har mere end 20 års erfaring med NLP og har undervist på NLP psykoterapeutuddannelsen. Desuden er Mona er erfaren arbejdsmiljørådgiver, som kommer i mange kontekster på virksomheder.

Nlp uddannelse foto

Uddannelsen er relevant og stærk i alt, der har med relationer at gøre. Værktøjerne forankres så dybt at jeg kunne trække på dem i alle relationer, særligt som HR-konsulent, hvor jeg arbejder med at støtte mine kolleger i både forandring og udvikling, vil det komme til stor gavn.

Det har været den vildeste oplevelse at opleve min egen og mine medkursisters rejse fra start til slut. Jeg glæder mig til meget mere fra Mona og Brian.

Trine Degn, HR-konsulent

Trine NLP Practitioner

Jeg har grundlæggende fået en helt anden forståelse og respekt for andres model af verden. Jeg møder andre mennesker med en anden nysgerrighed og åbenhed. Jeg har fået masser af redskaber og værktøjer som jeg kommer til at få stor gavn af i fremtiden, både på jobbet og privat.

Heidi Lykke,  Administrativ Assistant

Heidi NLP testimonial

Jeg kan bruge uddannelsen fremadrettet på arbejde i relationer til elever og kolleger, både som enkelt-samtale og i større forsamlinger Kan også bruges i mit parforhold og alle mulige andre relationer.

Bente Larsen,  Gymnasielærer

Bente Testimonial Pratitioner NLP

Jeg er blevet klogere på mig selv og mit eget potentiale. Samtidig har det udvidet min horisont og min forståelse i forhold til de mennesker, jeg møder på min vej. Bag enhver adfærd ligger der en positiv intention - med dette mindset som udgangspunkt i mit møde med andre mennesker, er jeg blevet i stand til at være mere rummeligt overfor andres modeller af verdenen.

 

Jeg er taknemmelig for alt hvad jeg har lært, og jeg vil til enhver tid anbefale andre at tage denne uddannelse. 

Wilma Jensen,  SOSU-assitent

Hvad er NLP

NLP står for: Neuro Lingvistisk Programmering.

NLP er en praktisk lære i, hvordan vi kommunikerer med os selv og med andre, samt hvordan det er muligt at ændre denne kommunikation på både det indre og ydre plan.

NLP er konkrete værktøjer til at undgå konflikter og udvikler en effektiv kommunikation, der støtter den du er, og det du gerne vil, mens du får evne til at støtte andre til det samme.

 

Mål med NLP Uddannelse

 • At skabe grundlag for gode samtaler i alle situationer, hvor kommunikation er en vigtig faktor
 • At slippe begrænsende tanker og overbevisninger
 • At udvikle dit eget potentiale og støtte andre til det samme
 • At motivere og lede dig selv og andre til at sætte mål og nå dem

Tilmelding til uddannelsen: