Vision

Vores vision er at være med til at udvikle verden til et sted, hvor der er rummelighed, frihed, kærlighed og respekt til alle.

 

Mission

Vores mission er at formidle viden og redskaber til at acceptere sig selv præcist som man er, og udfolder det bedste af sig selv.

Vores arbejde består i at hjælpe mennesker til at skabe balance i krop, psyke og relationer, så den enkelte kan udfolde essensen i sin personlighed på bedst mulige måde. Vi ønsker for enhver at de må skabe et liv, som passer til deres særlige evner, behov og værdier og opnå styrke til at skabe optimale livsbetingelser i deres liv. 

Vi tror på walk-the-talk-princippet, hvor der er "sammenhæng mellem det jeg siger og det jeg gør".

Vi elsker og respekterer os selv, og lader kærlighed og respekt være tilgang til vores medmennesker.